Středisko volného času při ZŠ Sušice, Lerchova ul.

                                  Klostermannova 1330

                                                 pořádá

                     Letní pobytový tábor

           v Novém Městečku

     od soboty 7. 7. do soboty 14. 7. 2018

  Téma: „Harry  Potter “

  Místo: autocamping  Annín- Nové Městečko

  Ubytování: chatky pro 4 osoby

   Stravování: 5x denně + celodenní pitný režim

  Cena tábora: 3.100,- Kč pro členy zájmových kroužků

                          3.400,- Kč pro ostatní zájemce

   V ceně je zahrnuta strava 5x denně, 7x ubytování,

   výlety, jízdné, vstupné, odměny za soutěže.

  Věková skupina: 6 – 11 let

   Kapacita: max. 16 dětí

   Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři SVČ Sušice

   a je nutné je odevzdat vyplněné nejpozději

   do 4. května 2018.     

  Platba tábora: v hotovosti nebo převodem na účet

                            do 31. 5. 2018.

   Letní pobytový tábor je již plně obsazen!!!

 

 

 

 

      Středisko volného času při ZŠ Sušice, Lerchova ul.

                         Klostermannova 1330

                                      pořádá

                   Letní příměstský tábor

                          od 20. 8. do 24. 8. 2018

                    denně od 8.00 do 15.00 hodin

  Téma: „Cesty za poznáním“

  Program: bude upřesněn                                             

  Oběd a pitný režim bude zajištěn.

  Na začátku tábora děti obdrží rozpis akcí na celý týden.

  Cena tábora je 1200,- Kč / týden.

  Věková skupina: 6 -11 let

  Přihlásit se můžete osobně v SVČ Sušice

  od 19. 3. 2018 do 31. 5. 2018

  Tábor je nutné zaplatit do 29. 6. 2018

  Kapacita je max. 20 dětí.

  Informace na tel.: 775 096 806 nebo 376 528 706.

       Letní příměstský tábor je již plně obsazen!!!