Středisko volného času při ZŠ Sušice, Lerchova 

                                      Klostermannova 1330

                                                    pořádá

                      Letní pobytový tábor

          v Novém Městečku

 od soboty 6. 7. do soboty 13. 7. 2019

  Téma: „Harry  Potter II. “

  Místo: autocamping  Annín- Nové Městečko

  Ubytování: chatky pro 4 osoby

   Stravování: 5x denně + celodenní pitný režim

  Cena tábora: 3.100,- Kč pro členy zájmových kroužků

                          3.400,- Kč pro ostatní zájemce

   V ceně je zahrnuta strava 5x denně, 7x ubytování,

   výlety, jízdné, vstupné, odměny za soutěže.

  Věková skupina: 7 – 13 let

   Kapacita: max. 16 dětí

   Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři SVČ Sušice

   a je nutné je odevzdat vyplněné nejpozději

   do 3. května 2019.     

  Platba tábora: v hotovosti nebo převodem na účet

                            do 31. 5. 2019.

        

 

        Informace na tel.: 775 096 806 nebo 376 528 706.

 

 

     Tábor je již obsazen!

 

 

 

 


 

   

 

                 Středisko volného času při ZŠ Sušice, Lerchova ul.

                                         Klostermannova 1330

                                                  pořádá

                   Letní příměstský tábor

                od 19. 8. do 23. 8. 2019

                 denně od 8.00 do 15.00 hodin

 

 Téma: „Cesty za poznáním“

 Program: bude upřesněn                                             

  Oběd a pitný režim bude zajištěn.

  Na začátku tábora děti obdrží rozpis akcí na celý týden.

  Cena tábora je 1200,- Kč / týden.

  Věková skupina: 6 -11 let

  Přihlásit se můžete osobně v SVČ Sušice

  od 11. 2. 2019 do 31. 5. 2019

  Tábor je nutné zaplatit do 28. 6. 2019

  Kapacita je max. 18 dětí.

  Informace na tel.: 775 096 806 nebo 376 528 706.

 

  Tábor je již obsazen!